Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб

Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб
Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб

Лектори

Київ

Київ, Комплекс «Nivki – Hall » Киев, пр-т Победы, 84 (станція метро «Нивки»)

Захід закінчився

Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб

НАВЧАННЯ ПРОВОДЯТЬ:

посадові особи Державної служби України з питань праці, Фонду соціального страхування, Державної служби зайнятості України, Пенсійного фонду України, УкрНДІ документознавства та архівної справи; експерти журналу «Кадровик-01» та експертно-правової системи «Expertus: Кадри»

Слухачі курсів отримують

           СВІДОЦТВА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА!!!*

                                                                                    

У ПРОГРАМІ КУРСІВ:

Зміни в законодавстві

Мовний закон: що має знати кадровик

Порядок перевірок з праці скасовано: як далі контролюватимуть роботодавців

Зміни в законодавстві щодо обчислення стажу для оплати лікарняних, кадрового діловодства, гарантій працівникам

Правове регулювання трудових відносин

Укладення трудового договору. Повідомлення ДФС про прийняття працівників.

Документи, що подають пр прийнятті на роботу. Документи, що має подати кандидат із інвалідністю

Відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

штраф на підприємство — 30 МЗП за кожного працівника

штраф на винну посадову особу — до 17 000 грн.

Трудовий договір: письмова та усна форми. Контракт.

Відмінності між трудовим договором і договором підряду

Строковий трудовий договір. Тимчасова, сезонна робота. Відмінності

Випробування: встановлення, продовження, документування результатів проходження

Сумісництво і суміщення. Робота за сумісництвом стає основною: як оформити

Переведення і переміщення. Зміна істотних умов праці

Звільнення: ініціатива працівника, ініціатива роботодавця, інші підстави. Вихідна допомога

Працівник хворіє на дату звільнення: звільняти чи ні

Обчислення строків у законодавстві про працю

Відпустки

Щорічні відпустки, у т. ч. за роботу за комп’ютером, ненормований робочий день

Додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей

Відпустка у зв’язку з усиновленням

Відпустки сумісникам

Обчислення стажу, що дає право на щорічні відпустки

Особливості надання щорічної відпустки працівнику, прийнятому за переведенням

Надання відпусток, невикористаних за минулі роки. Виплата компенсації за відпустки. Формули для підрахунку кількості днів за щорічну основну та щорічні додаткові відпустки

Надання щорічної відпустки після виходу з відпустки для догляду за дитиною, після переведення або встановлення інвалідності

Звільнення під час відпустки та відпустки з наступним звільненням: відмінності

Графік відпусток

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення трирічного (шестирічного) віку

Оплачувана відпустка окремим категоріям ветеранів війни

Навчальні відпустки, у т. ч. працівникам, які навчаються у вишах, де навчальний процес має особливості

Творча відпустка

«Чорнобильські» відпустки

Відпустки для підготовки та участі у змаганнях

Відпустки на час профспілкового навчання

Відпустки без збереження заробітної плати

Відповідальність за порушення Закону «Про відпустки»

Трудові відносини з працівниками, які виконують військовий обов’язок в особливий період

Особливий період та кризова ситуація: що стоїть за термінами і як впливає на обов’язки роботодавця

Пільги працівникам, які виконують військовий обов’язок: за ким і як довго зберігати середній заробіток

Призов офіцерів запасу та служба за контрактом: особливості увільнення від роботи

Працівник не надав контракт чи повістки, не приступив до роботи після звільнення зі служби, уклав контракт під час строкової служби або на військових зборах: алгоритми дій

Документування кадрової діяльності

Нормативні акти, якими має керуватися кадрова служба

Обов’язкові документи відділу кадрів: чек-ліст

Кадрові накази. Накази з кадрових питань тривалого і тимчасового строку зберігання. Зведені накази з кадрових питань крізь призму законодавства про захист персональних даних. Реєстрація кадрових наказів. Завершення і початок діловодного року у кадровій службі

Робота з особовими справами працівників: актуалізація відповідно до законодавчих змін, аудит особових справ, вилучення документів, що не підлягають зберіганню в особових справах

Підготовка кадрових справ для передання до архіву

Номенклатура справ кадрової служби

Підготовка справ до архівного зберігання

Експертиза цінності кадрових документів

Виділення до знищення документів, строк зберігання яких закінчився

Правила роботи з Класифікатором професій

Секрети роботи з Класифікатором професій: добираємо назви посад

Провідний, головний, старший, заступник: утворюємо назви посад з додаванням похідних слів

Професійна назва роботи в КП містить складові у дужках: як вводити посаду до штатного розпису

Приведення штатного розпису і кадрової документації у відповідність до Класифікатора професій

Облік використання робочого часу. Табелювання

Положення про облік використання робочого часу як локальний акт підприємства

Відображення в табелі відпрацьованих годин, відпусток, відряджень, непрацездатності, суміщення, переведення, звільнення

Адаптація типової форми табелю до потреб підприємства

Табелювання за підсумованого обліку робочого часу та при роботі змінами

Уведення додаткових кодів до табелю

Відповідальність за недостовірний облік виконаної роботи

Відрядження

Положення про відрядження: як врегулювати всі питання, пов’язані зі службовими відрядженнями

Наказ про відрядження. Добові. Аванс

Повернення з відрядження раніше, продовження відрядження

Вибуття у відрядження чи повернення з нього у вихідний день

Перенесення чи скасування відрядження

Хвороба під час відрядження

Типові помилки кадровиків при документуванні відряджень та забезпеченні гарантій відрядженим працівникам

Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Зміни в обчисленні страхового стажу, підтвердження страхового стажу за довідками Пенсійного фонду. Нова довідка ПФУ «Дані про трудовий та страховий стаж». Як рахувати стаж за трудовою книжкою та даними ПФУ

Обмеження розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності залежно від страхового стажу за останні 12 місяців

Визначення середнього заробітку для оплати тимчасової непрацездатності та інших страхових випадків. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Листок непрацездатності, порядок та умови видачі, перевірка обґрунтованості видачі листків непрацездатності

Отримання реабілітаційних путівок за рахунок коштів соціального страхування

Створення на підприємстві комісії з соціального страхування

Перевірки, які проводить ФСС

Оплата лікарняних виконавцям робіт за ЦПД

Закон України «Про зайнятість населення» і кадрова робота

Закон про зайнятість та підзаконні акти до нього: як застосовувати на практиці

Фінансово цікаві послуги служби зайнятості для роботодавців

Квота для працевлаштування соціально незахищених громадян: виконуємо, звітуємо

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

Дозволи на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства

Звітність до центрів зайнятості у 2019 році

Контроль у сфері праці і перевірки з праці

Правові засади діяльності Державної служби України з питань праці. Як контролюють дотримання законодавства після скасування порядку перевірок

Органи, що теж контролюють дотримання законодавства про працю (виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад).

Права та обов’язки інспектора праці та роботодавця під час перевірок

Документи, які затребує інспектор праці під час заходу контролю

Мінімальні державні гарантії в оплаті праці: чек-ліст кадровика і бухгалтера

Кримінальна, матеріальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність за порушення вимог законодавства про працю, зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Посилення відповідальності за порушення законодавства про працю

Підміна трудового договору договором підряду: ризики для сторін

ЦІНА ПИТАННЯ — 100 МЗП грн. (штраф за недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору,  створення перешкод у проведенні перевірки)

Слухачі курсів отримають:

  • навчально-методичний матеріал;
  • презентації лекторів в електронному вигляді;
  • канцелярське приладдя.

Для слухачів курсів передбачено обіди та кава-паузи

ГОТЕЛІ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ

Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб

Для передплатників - 6900 грн

ОБОВ’ЯЗКОВО!
ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИК ПОВИНЕН НАДАТИ:

  • КОПІЮ ПАСПОРТУ (ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ)
  • КОПІЮ ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ (БЕЗ ДОДАТКА)
  • КОПІЮ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ АБО ДОВІДКУ З РОБОТИ
  • ОДНЕ ФОТО ФОРМАТУ 3 × 4

Лектори

ВИДИБОРЕЦЬ Юлія ВИДИБОРЕЦЬ Юлія головний редактор експертно-правової системи "Expertus: Кадри", лектор онлайн — навчання "Вища Школа Кадровика", юрист у сфері трудового права.
ЖИТКОВА Ірина ЖИТКОВА Ірина Член Експертної ради системи «Expertus: Кадри», лектор курсів підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб, член робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України
ІВАНЧЕНКО Ірина ІВАНЧЕНКО Ірина шеф — редактор MCFR Кадри, провідний лектор онлайн — навчання "Вища Школа Кадровика", Курсів підвищення кваліфікації керівників та працівників кадрових служб

Схожі заходи

Курс підвищення кваліфікації

Вища Школа Кадровика для спеціаліста

Вища Школа Кадровика для спеціаліста

Сертифікат державного зразка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курс підвищення кваліфікації

Вища Школа Кадровика для керівника

Вища Школа Кадровика для керівника

Сертифікат державного зразка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київ Конференції та семінари

Відділ кадрів 2019-2020. Назустріч Трудовому кодексу

Відділ кадрів 2019-2020. Назустріч Трудовому кодексу

Кардинальні зміни в кадровій роботі. За наказом президента України, новий Трудовий кодекс вступить в дію з 1 січня 2020 року, до чого готуватися кадровикам.

Київ Курс підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб

Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб

Слухачі курсів отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка