Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб

Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб
Слухачі курсів отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка

Лектори

Київ

Київ, «Nivki – Hall » Київ, пр-т Перемоги, 84 84 (станція метро «Нивки»)

Захід закінчився

НАВЧАННЯ ПРОВОДЯТЬ:

посадові особи Державної служби України з питань праці, Фонду соціального страхування, Державної служби зайнятості України, Пенсійного фонду України, УкрНДІ документознавства та архівної справи; експерти журналу «Кадровик-01» та експертно-правової системи «Expertus: Кадри»

Слухачі курсів отримують

           СВІДОЦТВА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА!!!*

Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб

У ПРОГРАМІ КУРСІВ:

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

щодо кадрового діловодства, гарантій працівникам, перевірок з праці

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ВІД ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗВІЛЬНЕННЯ

Укладення трудового договору. Повідомлення ДФС про прийняття працівників.

Документи, що подають при прийнятті на роботу. Документи, що має подати кандидат із інвалідністю

Відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

штраф на підприємство — 30 МЗП за кожного працівника

штраф на винну посадову особу — до 17 000 грн.

Трудовий договір: письмова та усна форми. Контракт.

Відмінності між трудовим договором і договором підряду

Строковий трудовий договір. Тимчасова, сезонна робота. Відмінності

Сумісництво і суміщення. Робота за сумісництвом стає основною

Переведення і переміщення. Зміна істотних умов праці

Звільнення: за власним бажанням, за угодою сторін, за переведенням, у зв’язку із закінченням строку трудового договору, за результатами випробування, за скороченням, за невідповідність займаній посаді, за прогули, за появу на роботі в нетверезому стані, за одноразове грубе порушення, припинення повноважень посадових осіб, за втрату довіри, за розкрадання, за вироком суду тощо. Вихідна допомога, у т. ч. тимчасовим, сезонним працівникам, «чорнобильцям»

Працівник хворіє на дату звільнення: звільняти чи ні

Обчислення строків у законодавстві про працю

ВІДПУСТКИ

Щорічні відпустки, у т. ч. за роботу за комп’ютером, ненормований робочий день

Додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей

Відпустка у зв’язку з усиновленням

Відпустки сумісникам

Обчислення стажу, що дає право на щорічні відпустки

Надання щорічної відпустки працівнику, прийнятому за переведенням

Надання відпусток, невикористаних за минулі роки. Виплата компенсації за відпустки. Формули для підрахунку кількості днів за щорічні основну та додаткові відпустки

Надання щорічної відпустки після виходу з відпустки для догляду за дитиною, після переведення або встановлення інвалідності

Звільнення під час відпустки та відпустки з наступним звільненням: відмінності

Графік відпусток

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення трирічного (шестирічного) віку

Оплачувана відпустка окремим категоріям ветеранів війни

Навчальні відпустки

Творча відпустка

«Чорнобильські» відпустки

Відпустки для підготовки та участі у змаганнях

Відпустки на час профспілкового навчання

Відпустки без збереження заробітної плати

Відповідальність за порушення Закону «Про відпустки»

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ З ПРАЦІВНИКАМИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Особливий період та кризова ситуація: що стоїть за термінами і як впливає на обов’язки роботодавця

Гарантії працівникам, які виконують військовий обов’язок: за ким і як довго зберігати середній заробіток

Призов офіцерів запасу та служба за контрактом: особливості увільнення від роботи

Працівник не надав контракт чи повістки, не приступив до роботи після звільнення зі служби, уклав контракт під час строкової служби або на військових зборах: алгоритми дій

ДОКУМЕНТУВАННЯ КАДРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нормативні акти, якими має керуватися кадрова служба

Обов’язкові документи відділу кадрів: чек-ліст

Новий Закон про державну мову: що має знати кадровик

Кадрові накази. Накази з кадрових питань тривалого і тимчасового строку зберігання. Зведені накази з кадрових питань крізь призму законодавства про захист персональних даних. Реєстрація кадрових наказів. Завершення і початок діловодного року у кадровій службі

Робота з особовими справами працівників: актуалізація відповідно до законодавчих змін, аудит особових справ, вилучення документів, що не підлягають зберіганню в особових справах

ПІДГОТОВКА КАДРОВИХ СПРАВ ДЛЯ ПЕРЕДАННЯ ДО АРХІВУ

Номенклатура справ кадрової служби

Підготовка справ до архівного зберігання

Експертиза цінності кадрових документів

Виділення до знищення документів, строк зберігання яких закінчився

ПРАВИЛА РОБОТИ З КЛАСИФІКАТОРОМ ПРОФЕСІЙ

Секрети роботи з Класифікатором професій: добираємо назви посад

Провідний, головний, старший, заступник: утворюємо назви посад з додаванням похідних слів

Професійна назва роботи в КП містить складові у дужках: як вводити посаду до штатного розпису

Приведення штатного розпису і кадрової документації у відповідність до Класифікатора професій

ОБЛІК ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ. ТАБЕЛЮВАННЯ

Норми робочого часу та часу відпочинку

Основні вимоги до режиму роботи та графіків змінності

Залучаємо працівника до надурочних робіт. Обмеження надурочних робіт

Оформляємо та компенсуємо роботу у вихідні, святкові та неробочі дні

Обмеження до залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні та надурочних

Положення про облік використання робочого часу як локальний акт підприємства

Адаптуємо типову форми табелю до потреб підприємства

Уводимо додаткові коди до табелю

Відображаємо в табелі відпрацьовані години, відпустки, відрядження, непрацездатність, суміщення, переведення, звільнення

Табелюємо робочий час за підсумованого обліку робочого часу та при роботі змінами

Відповідальність за недостовірний облік виконаної роботи

ВІДРЯДЖЕННЯ І НАПРАВЛЕННЯ НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ПРОБЛЕМНІ ЗАПИТАННЯ

Відрядження чи підвищення кваліфікації — яка різниця

Як оформити відрядження або підвищення кваліфікації

Кого заборонено направляти у відрядження

Максимальні строки відряджень

Працівник виїхав раніше або затримався у відрядженні

Працівник захворів у відрядженні

Табелюємо відрядження

Працівник вибуває у відрядження чи прибуває у вихідний

Чи має працівник виходити на роботу у день, коли вибуває у відрядження чи прибуває з відрядження

Роз’їзний (пересувний) характер праці

Відповідальність за порушення гарантій при підвищенні кваліфікації та відрядженнях

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Зміни в обчисленні страхового стажу, підтвердження страхового стажу за довідками Пенсійного фонду. Довідка ПФУ «Дані про трудовий та страховий стаж». Як рахувати стаж за трудовою книжкою та даними ПФУ

Обмеження розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності залежно від страхового стажу за останні 12 місяців

Визначення середнього заробітку для оплати тимчасової непрацездатності та інших страхових випадків. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Листок непрацездатності, порядок та умови видачі, перевірка обґрунтованості видачі листків непрацездатності

Отримання реабілітаційних путівок за рахунок коштів соціального страхування

Створення на підприємстві комісії з соціального страхування

Перевірки, які проводить ФСС

Оплата лікарняних виконавцям робіт за ЦПД

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ» І КАДРОВА РОБОТА

Закон про зайнятість та підзаконні акти до нього: як застосовувати на практиці

Фінансово цікаві послуги служби зайнятості для роботодавців

Квота для працевлаштування соціально незахищених громадян: виконуємо, звітуємо

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

Дозволи на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства

Звітність до центрів зайнятості у 2019 році

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПРАЦІ

Правові засади діяльності Державної служби України з питань праці. Порядок проведення заходів контролю, види перевірок.

Органи, що теж контролюють дотримання законодавства про працю (виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад).

Права та обов’язки інспектора праці та роботодавця під час перевірок.

Мінімальні державні гарантії в оплаті праці: чек-ліст кадровика і бухгалтера

Кримінальна, матеріальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність за порушення вимог законодавства про працю, зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Посилення відповідальності за порушення законодавства про працю

Підміна трудового договору договором підряду: ризики для сторін

ЦІНА ПИТАННЯ — 100 мінімальних зарплат (штраф за недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору,  створення перешкод у проведенні перевірки)

Слухачі курсів отримають:

  • навчально-методичний матеріал;
  • презентації лекторів в електронному вигляді;
  • канцелярське приладдя.

Для слухачів курсів передбачено обіди та кава-паузи

Спішіть! Кількість місць обмежена!

ОБОВ’ЯЗКОВО!
ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИК ПОВИНЕН НАДАТИ:

  • КОПІЮ ПАСПОРТУ (ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ)
  • КОПІЮ ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ (БЕЗ ДОДАТКА)
  • КОПІЮ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ АБО ДОВІДКУ З РОБОТИ
  • ОДНЕ ФОТО ФОРМАТУ 3 × 4

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві

Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб

Докладна інформація:
seminar@mcfr.ua
0 800 212 312 (дзвінки по Україні безплатні)

*Свідоцтва державного зразка видаються кожному учаснику курсів підвищення кваліфікації після виконання ним залікової контрольної роботи

Лектори

ІВАНЧЕНКО Ірина ІВАНЧЕНКО Ірина шеф — редактор MCFR Кадри, провідний лектор онлайн — навчання "Вища Школа Кадровика", Курсів підвищення кваліфікації керівників та працівників кадрових служб
ВИДИБОРЕЦЬ Юлія ВИДИБОРЕЦЬ Юлія головний редактор експертно-правової системи "Expertus: Кадри", лектор онлайн — навчання "Вища Школа Кадровика", юрист у сфері трудового права.
ДОГАДІНА Ольга ДОГАДІНА Ольга Автор численних публікацій у журналі «Кадровик-01», експертно-правовій системі «Expertus: Кадри», член Експертної ради системи «Expertus: Кадри»
ЖИТКОВА Ірина ЖИТКОВА Ірина Член Експертної ради системи «Expertus: Кадри», лектор курсів підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб, член робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України

Прикріплені файли

Схожі заходи

Курс підвищення кваліфікації

Управління відділом кадрів

Управління відділом кадрів

Сертифікат державного зразка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курс підвищення кваліфікації

Кадровий документообіг

Кадровий документообіг

Сертифікат державного зразка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яремча Конференції та семінари

Київ Конференції та семінари